Tankning av LPG

Tankning

Tankning av LPG sker på mackar som förutom bensin och diesel tillhandahåller gas med handelsnamnet LPG/Autogas vilket är ett vanligt drivmedel för personbilar på kontinenten. Stationerna skyltas med LPG/GPL/Autogas. I Sverige heter det Motorgas och användes i ett flertal städer av t.ex. taxibilar på 70-talet. I Sverige försvann det i stort sett helt som motorbränsle när katalysatokravet infördes på personbilar och skatterna omfördelades. Incitamentet att köra på Motorgas försvann och därmed också tankställena. I takt med att vi får fler och fler besökare från länder på andra sidan Östersjön har det åter uppstått en marknad för detta drivmedel och ett antal gasolfyllare har investerat i utrustning för tankning. På några ställen, bl a Preem i Västra Frölunda, finns t o m kortläsare självtankning och macken är öppen dygnet runt.

I en del länder får du tanka själv på mackarna, i andra länder utförs tankningen av stationens personal. I Sverige finns det, sommaren 2016, drygt 40 ställen att tanka Motorgas. I Tyskland (januari 2015) 6835 stycken!

En bra internationell förteckning över tankställen och nationella prisnivåer finns på http://www.mylpg.eu

Branschföreningen Energigas Sverige har en förteckning över svenska tankställen på sin hemsida http://www.energigas.se/energigaser/gasol/tankstationer