Komfort och säkerhet

Komfort och säkerhet

Bekvämligheten är en annan faktor som talar för tankflaskor. När du installerat flaskan sitter den alltid på plats, precis som dieseltanken i husbilen.
Du slipper obekväma lyft ur och in i bilen av tomma respektive fyllda flaskor.

Även säkerhetsmässigt är det en fördel med fast installation. Ett flaskbyte innebär alltid en risk för läckage i och med att ledningar lossas och återansluts.

Nedan de adaptrar som används för tankning i Europa. Från vänster Dish, Bajonett, ACME och Euronozzle.