Gasfilter

Behov och användning av gasfilter
Det har under de senaste åren blivit alltmer uppmärksammat att gasolen vi använder inte är så ren som vi vill tro.
Förekomsten av olja och smuts skapar problem i brännare och gasregulatorer. Problemet kan delas in i två helt skilda orsaker.

Smuts och partiklar
Smuts och partiklar som kan följa med gasolen i vätskefas genom hela logistikkedjan från utvinning till din gasolflaska
kan tas bort mekaniskt med ett filter. Slitna gummipackningar i tankpistoler kan släppa ifrån sig små bitar av gummi
eller plast som kan fastna och åsidosätta fyllningsstoppets funktion i tankflaskan. För att undvika detta bör man vara
bservant på konditionen på packningar och plastdetaljer i både de egna adaptrarna och på mackens tankpistol där man tankar.

Olja, olefiner och indunstringsrester
Detta är rester från produktion av gasol oavsett om gasolen kommer från ett gasfält eller framställts i ett raffinaderi.
Olja förekommer alltid i gasol, dock i olika omfattning. I flaskgasol ska oljemängden vara så låg att den inte kan orsaka
några störningar i husbilens gasolsystem.
Dock har man under de senaste två åren i Sverige uppmärksammat allt fler fall där olja ansamlats i regulatorer och
kylskåpsbrännare som sotat igen. Dessa händelser har drabbat användare av vanliga gasolflaskor och som inte varit
utomlands och tankat vilket annars oförskyllt brukar få skulden för detta.

På kontinenten tillsätts sedan några år tillbaka olja i LPG, alltså den gasol som används som motorbränsle.
Detta görs för att motorerna ska smörjas bättre när de drivs med LPG som är ett torrt bränsle jämfört med bensin.
Flaskgasolen är, både i Sverige och utomlands, fri från tillsatt olja.

Problemet i Sverige med olja vill ingen av gasolbolagen kännas vid, I stort sett all gasol som används i Sverige importeras
av fyra aktörer som bedriver import och distribution i landet av gasol till såväl industrier som flaskfyllare.
En mindre del av den i Sverige använda gasolen produceras i raffinaderier längs västkusten.
Kommersiell gasol i Sverige säljs i bulkleveranser enligt en spec som kallas Propan95 vilket innebär att propanhalten ska
vara minst 95%, resterande delar är andra mättade kolväten som metan, etan och butan. När det kommer till olefiner
och indunstningsrester handlar det om siffror lägre än 10ppm. Svavel förekommer i gasol i form av luktämnet etylmerkaptan
och metanol tillsätts för att binda fritt vatten i produkten.

Som tillbehör till tankflaskor finns några olika filter;

– Art nr 172 resp. 261 är filter för gasfasuttaget, kopplas in mellan tankflaskans gasuttag och regulatorn.
Produkten ett utbytbart pappersfilter. Funktionen är att filtret ska ta bort ev olja som följer med gasfasen ut från flaskan.

– Art 440 är filter som sätts mellan tankflaskans inlopp och tankpistolen på macken. Består av ett tvättbart metallsinterfilter.
Funktionen är att avskilja fasta partiklar och smuts som kan följa med den flytande gasen in i flaskan vid tankning.
Detta filter kan inte avskilja olja.

Om man har en regulator av typ Truma Duo Secumotion finns det i Trumas sortiment ett filter som monteras direkt på
regulatorn där slangen från gasolflaskan normalt kommer in i regulatorn. Trumas filter har samma funktion som de tidigare
nämnda, att ta bort oljeförekomst i gasolens gasfas innan den når regulatorn.