Nivåmätaren på Alugas

Nivåmätaren på tankflaskor

Nivåmätaren består av en flottör vars läge omvandlas till en axelrörelse i en snäckväxel. I axelns ände sitter en magnet som
överför axelns rotationsläge till en visare på tankflaskans utsida.
Det begränsade utrymmet inne i tankflaskan för flottörens mekanism medför att flottörens hävarm blir kort och dess rörelse
inte helt linjär gentemot vätskepelarens höjd.
Detta innebär bland annat att från fylld till ned mot ca 65% fyllnadsgrad i en 14kg tankflaska och motsvarande ca 75% för en 11kg
tankflaska kommer flottören fortfarande att peka rakt upp och nivåmätaren indikera fullt.

För att få ett begrepp om vad visarutslaget motsvarar i tankflaskan rekommenderas att göra en “kalibrering” vid tankning.
På detta sätt kan man skapa sig en bättre uppfattning om innehållet i förhållandet till visarens utslag.

Nedan avspeglas hur det ser ut vid fyllning av en Alugas 14kg tankflaska med Livello tankarmatur.
Överfyllnadsstoppet träder in vid 80% av tankflaskans volym, dvs vid 27liter och stoppar tillflödet i tankflaskan.

Efter 6 liter påfyllning                                                Efter 8 liter påfyllning

           
Efter 14 liter påfyllning                                              Efter 17 liter påfyllning, ca 10 liter kvar till fullt