Installation

Installation

Under förutsättning att tankflaskan är installerad enligt gällande regler får du tanka Autogas/LPG i de flesta europeiska länder.

Kravet att tankflaskorna ska vara försedda med automatisk avstängning uppfylls av Alugas tankflaskor.

Man kan välja att ha en tankflaska eller två med gemensam påfyllning. Påfyllningen ska vara åtskild från tankflaskan och placerad
åtskild från bilens passagerar- och lastutrymme. Det finns två typer av tankningsintag, art nr 204 resp 271. Tankningsintag 271
rekommenderas för montering på bilens utsida eftersom dess smutsskydd är bättre utformat än 204.

Anslutningen för gasuttag till gasolförbrukarna är densamma som på en tysk gasolflaska (benämnd G12, KLF/DIN 477).
Adaptrar finns för svensk slanganslutning (G10, POL-gänga) till regulatorn om man har den anslutningen på slangen till regulatorn.

Nivåmätaren indikerar nivån i flaskan med hjälp av en flottör som flyter på vätskeytan. Tankflaskan är försedd med säkerhetsventil i likhet med traditionella gasolflaskor.
Alugas tankflaskor levereras med CE-certifikat.

Revisionsintervallet är tio år för Alugas tankflaskor.

Certifikat 11kg

T-2541 LS 2822